Ứng dụng chứng chỉ bảo mật SSL cho website

Để đảm bảo việc bảo mật thông tin và tăng sự uy tín của website, từ ngày 11/11/2014 chúng tôi chính thức ứng dụng chứng chỉ bảo mật cho website.

1.  SSL là gì ?

- SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
- Chứng thư số SSL cài trên website của doanh nghiệp cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp.

2. Tại sao nên sử dụng Chứng thư số SSL?

- Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
- Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.
- Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình

3. Lợi ích của việc sử dụng Chứng thư số SSL?

- Chứng thực doanh nghiệp - tránh giả mạo website; 
- Bảo mật và mã hóa các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và server;
- Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống