Thưởng thức Bắc Ninh

Bắc NinhBắc Ninh là mảnh đất ngàn năm văn hiến với gần 700 người đỗ trạng, nghè, cống và có Cổ Loa, Luy Lâu, Long Biên đã từng là Thủ đô của nước ta. Hiện thành phố vẫn còn hàng trăm di tích lịch sử văn hóa lịch sử cùng nhiều đình, chùa, lễ hội và những làn điệu dân ca Quan họ. Nhờ đó, Bắc Ninh có tiềm năng du lịch văn hóa rất nổi bật với các điểm đến hấp dẫn như: Văn Miếu Bắc Ninh, chùa Phật Tích, làng gốm Phù Lãng (huyện Quế Võ), làng Quan họ Viêm Xá (Thành phố Bắc Ninh)…