Le Huu Tung

Le Huu Tung
Le Huu Tung

Cấp độ

1

Danh tiếng

10

Điểm số

50

Là thành viên từ ngày: 23/08/2017, đã có 0 bài viết

Bài viết của Le Huu Tung

Cuối tuần đi du lịch quanh Hà nội lên tắm khoáng Thanh Lâm  Phú Thọ
Tương đối mới, nhưng Thanh Lâm được nhiều du khách biết đến như một điểm du lịch quanh Hà Nội thú vị, điểm tắm khoáng nóng lớn nhất Phú Thọ.

Liên kết logo

Hè tràn cảm xúc
Advertising