Nguyên tắc cộng đồng

Đang cập nhật....

Wiki Travel là một dịch vụ miễn phí cho phép người dùng nhập bài viết trải nghiệm, danh bạ yêu thích, nhận câu trả lời cho câu hỏi của mình từ cộng đồng. Chúng tôi tin rằng Wiki Travel làm phong phú nguồn thông tin, khuyến khích sự cộng tác và tạo ra những kết nối mới giữa mọi người.
 
Chúng tôi muốn cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng và khuyến khích những câu hỏi cũng như câu trả lời có chất lượng cao. Cách sử dụng đề xuất mà chúng tôi đã nêu rõ giúp nâng cao toàn bộ dịch vụ.