Hình ảnh du lịch Bắc Kạn

Bắc Kạn là mảnh đấy có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống từ bao đời. Đây còn là miền đất của lễ hội lồng tồng truyền thống, được tổ chức vào dịp đầu năm mới để cúng tế Thần Nông. Bắc Kạn có tiềm năng du lịch phong phú nhờ sở hữu tài nguyên, khoáng sản và nền văn hóa miền núi đông bắc đặc sắc. Một số địa danh mà du khách không thể bỏ qua ở đây là: Hồ Ba Bể, căn cứ địa cách mạng ATK Chợ Đồn, khu di tích lịch sử Nà Tu, động Puông, động Hua Mạ, động Nàng Tiên…

Liên kết logo

Khách sạn
Advertising